سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانی چرا یوسف را چندین سال از تو جدا کردم؟

ارسال‌کننده : در : 86/3/25 9:40 صبح

خداوند وحی فرستاد به یعقوب که : دانی چرا یوسف را چندین سال از تو جدا کردم؟ یعقوب گفت :  نمیدانم .

 

وحی آمد : از آن که گفتی " ترسم از گرگ که اورا بخورد " ای یعقوب !  چرا از گرگ ترسیدی و به من امید نداشتی ؛ و از غفلت برادران وی بیندیشیدی و از حفظ من  نیندیشیدی.

 منبع: کتاب حکایت پارسایان// نوشته رضا بابایی  // نشر هستی نما//ص131

 

 
کلمات کلیدی :