سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

اَینَ الرّجبیّون؟؟

ارسال‌کننده : سایه ساروی در : 86/4/26 12:59 صبح

                                                        بنام خدای رجب
 « ماه رجب ، ماه خداست در غایت حرمت و فضیلت . اگر کسی روزی از این ماه را روزه بگیرد خدای را خشنود و شعله غضب الهی را خاموش نموده است و دری از درهای جهنم به روی او بسته می شود . ماه رجب ماه استغفار امت من است . رجب را اصّب نیز نامیده اند زیرا که در این ماه ، رحمت خدا بر امت من ریزش می یابد .»   پیامبر اسلام(ص) 
رجب، نام نهری است در بهشت که از شیر سفید تر است و از عسل شیرین تر . پس هر کس روزی از ماه رجب را روزه بگیرد ، از آن نهر سیراب خواهد شد .
در صحرای محشر که همه دلها نگران و همه چشمها اشکباراست ، آوائی در گوشها طنین می اندازد که : « این الرّجبیون » کجایند کسانی که ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن ماه را انجام داده اند . و بدین ترتیب آن افراد ، از دیگران جدا شده و به رضوان الهی داخل می شوند.
این الرجبیون؟ کجایند آنهایی که رجبی شدند؟
کجایند آنهایی که منزلت رجب را حفظ کردند؟
کجایند آنهایی که در این ماه  خود را در معرض باران  رحمت الهی قرار میدادند و تن خاکی خود را به قطرات مطهر و معنوی این باران شستشو میدادند؟
کجایند ...؟

التماس دعا.( که بسیار محتاجم)
کلمات کلیدی :