سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خشمگین مشو

ارسال‌کننده : در : 86/5/21 8:0 صبح

 

از ذوالقرنین نقل شده که وی فرشته ای از فرشتگان را ملاقات کرد و گفت : به من دانشی بیاموز که با آن ایمان و یقین من افزون شود.

فرشته گفت : خشمگین مشو  ؛ زیرا بهترین زمانی که شیطان بر فرزند آدم مسلط میشود ؛ هنگام خشم اوست ؛ بنا بر این خشم خود را فروخور و با آرامش آن را متوقف ساز و از شتاب بپرهیز ؛ زیرا هر گاه شتاب کنی ؛ بهره ات را از دست میدهی

راه روشن ؛5/403

منبع :کتاب یکصد موضوع -پانصد داستان ج 3

 
کلمات کلیدی :