سفارش تبلیغ
صبا ویژن

- از نزد من برخیز!

ارسال‌کننده : در : 86/6/4 1:0 صبح

شخصی در بنی اسرائیل فاسد بود. به طوری که او را بنی اسرائیل از خود راندند. روزی آن شخص به راهی می رفت  به عابدی برخورد کرد که کبوتری بر بالای سر او پرواز می کرد و سایه بر او انداخته است.
پیش خود گفت: من رانده شده هستم و او عابد است اگر من نزد او بنشینم امید می رود که خدا به برکت او به من رحم کند.
این بگفت و نزد آن عابد رفت و همانجا نشست. عابد وقتی او را دید با خود گفت: من عابد این ملت هستم و این شخص فاسد است او بسیار مطرود و حقیر و خوار است چگونه کنار من بنشیند، از او روگردانید و گفت:
- از نزد من برخیز!
خداوند به پیامبر آن زمان وحی فرستاد که نزد آن دو نفر برو و بگو اعمال خود را از سرگیرند. زیرا من تمام گناهان آن فاسد را بخشیدم و اعمال آن عابد را ( به خاطر خودبینی و تحقیر آن شخص) محو کردم.

منبع: کتاب یکصد موضوع
                                    پانصد داستان

کلمات کلیدی :