سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تموم شده....

ارسال‌کننده : سایه ساروی در : 86/6/6 9:0 صبح

                                    باسمک یا راحم
جاری میشی و میریزی، نه اولش ذوب میشی، بعد جاری میشی و میریزی.
نه..... اصلا، اول میخونی ... بعد ذوب میشی .... جاری میشی و میریزی.
یه بار دیگه میخونی......با ترس از تموم شدن.....آخه تو خیلی ترسویی و اینو یادت نمیره

 نه درست دیدی......کوتاه، اما بی واهمه.
نمیتونی باور کنی، یعنی این چهار خط رو اون نوشته.
بعد از اونهمه...... حالا به این راحتی!!!!
تو دلت به خودت نهیب میزنی...... ایگنور شدی...
اونم نه از روزگار، از صفحه دلش....که کاش از صفحه روزگار ایگنورت کرده بود.
کاش باورت میکرد و.....
کاش میفهمید که تموم سعیت رو کردی.....
حالا که اون تمومت کرد، چرا خودت، خودتو تموم نکنی.
بعد بدون ترس ....
یه نهیب از نوع نهیبای آخر، تو داری تموم میشی.
بعد، تموم میشی.
من تموم شدم.
همین.
دل نوشت:

 دوست داشتن رو از کویر بیاموزیم که دریای بودنش رو به گرمای آفتاب بخشید.
غم نوشت:

فقط چند ثانیه وقت میخواد تا زخمهای عمیق در دل کسانی که دوستشون داریم ایجاد کنیم.اما سالها طول میکشه تا اون زخمها رو التیام بخشیم.
راز نوشت:
هیچوقت دل کسی رو با حرفامون خون نکنیم.
تموم نوشت:
من خستمه.
اصل نوشت
جدی نگیرین.
کلمات کلیدی :