سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اثر کردار بد در برزخ

ارسال‌کننده : در : 86/6/11 4:0 صبح

یکى از بزرگان اهل علم و تقوى فرمود: یکى از بستگانشان در اواخر عمرش ‍ ملکى خریده بود و از استفاده سرشار آن ، زندگى را مى گذراند.
پس از مرگش ، در برزخ او را دیدند که کور است . از علت آن پرسیدند؟ گفت : ملکى را خریده بودم ، و وسط زمین چشمه آب گوارائى بود که اهالى ده مجاور مى آمدند خود و حیواناتشان از آن استفاده مى کردند، و به واسطه رفت و آمد، مقدارى از زراعت من خراب مى شد. براى اینکه سودم از آن مزرعه کم نشود، و راه آمد و شد را بگیرم ، به وسیله خاک و سنگ و آهک چشمه را کور نمودم و خشکانیدم . بیچاره مجاورین ده براى آب به جاهاى بسیار دور مى رفتند.


این کورى من به واسطه کور کردن چشمه آب است . گفتم : آیا چاره اى دارد؟ گفت : اگر ورثه ام بر من ترحم کنند و آن چشمه را مفتوح و جارى سازند تا دیگران استفاده کنند حالم خوب مى شود.
ایشان فرمود: به ورثه اش مراجعه کردم و جریان را گفتم و آنها پذیرفتند، و چشمه را گشودند و مردم استفاده مى کردند.
پس از چندى آن مرحوم را دیدم که چشمش بینا شده و از من سپاسگذارى کرد.

 

پینوشت:

من خودم از این داستان درس گرفتم که ما هرکار بدی را که در این جهان انجام بدهیم حتما در برزخ سزایش را می بینیم.و نتیجه دیگر اینکه سعی کنیم برای همه کسانی که میمیرند دعا کنیم و کار خیر انجام دهیم تا اگر اشتباهی در این دنیا مرتکب شده باشند،عذاب نکشند و بخشیده شوند

 

 
کلمات کلیدی :