سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ما تو را عذاب هاى بسیار کرده ایم و تو خود نمى دانى

ارسال‌کننده : در : 86/6/18 1:0 صبح

گویند در بنى اسرائیل ، مردى بود که مى گفت : من در همه عمر، خدا را نافرمانى کرده ام و بس گناه و معصیت که از من سر زده است ؛ اما تاکنون زیانى و کیفرى ندیده ام . اگر گناه ، جزا دارد و گناهکار باید کیفر بیند، پس ‍ چرا ما را کیفرى و عذابى نمى رسد!؟
در همان روزها، پیامبر قوم بنى اسرائیل ، نزد آن مرد آمد و گفت : خداوند، مى فرماید که ما تو را عذاب هاى بسیار کرده ایم و تو خود نمى دانى !آیا تو را از شیرینى عبادت خود، محروم نکرده ایم ؟ آیا در مناجات را بر روى تو نبسته ایم ؟ آیا امید به زندگى خوش در آخرت را از تو نگرفته ایم ؟ عذابى بزرگ تر و سهمگین تر از این مى خواهى ؟
(65)
سایت قصص




کلمات کلیدی :