سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق با تو

ارسال‌کننده : حامد احسان بخش در : 86/8/5 11:0 عصر

چند باری اسمش یادم می‏رود. چی بود خدایا!؟ باتو؟ یابو؟ بی‏تو؟ تابوت؟
به پست سوتک نگاهی می‏اندازم و یادم میاد.
سریع به سراغ کتاب گنده ها که معنی همه کلمات در آن یافت می‏شود می‏روم. جالب است که اسم آن کتاب گنده‏ها هم یادم نیست. فعلا به گفتن دیکشنری فارسی!! بسنده می‏کنم .
در دیکشنری فارسی معنی تابو این‏چنین آمده است:
طبق آیین پولینزیان شخص یا چیزی را که دارای سجی. مقدس و از تماس با دیگران ممنوع باشد تابو گویند. نیز اهالی جزایر واقع در اقیانوس کبیر (( تابو )) را به معبودی خیالی و موهوم و بتعبیر اصح بمقدسات و اشیائ محبوب خویش اطلاق نمایند . همینکه این نام بچیزی ذی روح یا بی روح اطلاق شد هم. افراد بتعظیم و احترام بلکه به پرستش و ستایش او مجبور و مجذوب میشوند و هر که در این باره سهل انگاری کند منفور و مظهر تحقیر همگانی گردد.

هفت هشت باری می‏خونم، خدایا این دیگر حرف حسابش چیست؟ صد رحمت به زبان پشتو.
بی خیال تابو می‏شوم.
پست این هفته من:
عشق یابویی است که با تو تابو می‏شود!!!
کلمات کلیدی :