تابو آن دسته از رفتارها، گفتارها یا امور اجتماعی است که بر طبق رسم و آیین یا مذهب، ممنوع و نکوهش‌پذیر است.
تابو خاصیت رمزآلود و دلهره آور دارد.

خودمونی:
تابو یعنی ..............این جیزززززه بچه ................ازش حرفی نزن.
فقط بگو:....بده...............اخخخخخخخخخخخه
.........
خداییش موضوع راحت تر از این نداشتین؟
..........

جایی این رو دیدم. خوندنش خالی از لطف نیست:

همیشه خر سواری برایم یک تابو بود.....لگد جفتک و حتی ....این تابو  در آخرین سفر من به روستا شکست تا من در فرصتی کوتاه تجربه شیرین خر سواری را بر کارنامه زندگی ام بیافزایم.....عکس فوق هم شاهکار هنری یکی از دوستان خبرنگارم  است که به نامردی هر چه تمام تر  در سفر  از این فرصت استفاده کرد و این موقعیت را ثبت نمود ......دیگری  می گوید  پایین این تصویر بنویس که خودت کدام یکی هستی و من فقط می خندم .....


...............................................................................
البته باید  به این نکته توجه داشت که عده ای از واژه تابو شکنی سوء استفاده های ابزاری میکنند.
از بچگی برخی مسائل برای ما به شکل تابو در آمده است .
دانستن راجع به آن موضوع ها همیشه جزو  "منطقه ممنوعه دانستنی ها!؟ " هست .
شاید لازم باشه مفاهیم و اشیایی برای عده ای همیشه تابو بمونه.
بستگی به ادمش داره.خیلی فلسفی شد ...نه؟