سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بمان ...

ارسال‌کننده : سیدمحـمـدرضـافـخـری در : 86/9/12 12:0 صبح

بنام خدا

به بهانه پائیز...

به کجا می روی ای برگ...
بمان لختی و در ماتم و اندوه خزان همدم من باش
بمان تا نفسم، بوی خوش برگ خزان دیده ی بارانی را...
نبرد از یاد

بمان...
کلمات کلیدی :