سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تفریح ارزنده

ارسال‌کننده : در : 86/9/15 12:0 صبح

به نام خدا
نظر اسلام در مورد تفریح چیست و کدام تفریح ارزنده است؟
پاسخ:  تفریح و سرگرمی یک ضرورت حیاتی است و برآوردن این تمایل برای تمام طبقات مردم، لذت بخش و اجتناب ناپذیر است. با تفریح سالم، آدمی از ملالت کارهای یکنواخت و خسته کننده رهایی می یابد و زمینه بهره وری بیشتر از کار و فعالیت فراهم می گردد.
اسلام به این امر، توجه کرده و آن را در برنامه های روزمرة مسلمانان گنجانده است. امام رضا(ع) می فرماید: "از لذایذ دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید، ولی از راه حلال باشد و به مردانگی شما آسیب نرساند و به اسراف نگراید. از این امر در ادارة زندگی استمداد نمایید".(1)

در روایت دیگر حضرت ساعات روز را به چهار دسته تقسیم کرده، عبادت، تأمین معاش، معاشرت با دوستان مورد اطمینان و تفریح، بعد می فرماید: "از مسرت و نشاط ساعت تفریح، نیروی انجام وظایف در ساعات دیگر را تأمین نمایید".(2)
اسلام بر تفریح سالم، تأکید دارد؛ تفریحی که به نفع یکی از جهات مادی یا معنوی باشد، بنابراین تفریح به معنای اتلاف وقت و بی بند و باری و آلودگی به مفاسد اجتماعی نیست، بلکه عامل جلوگیری از تبهکاری و ناهنجاری های اجتماعی و تأمین سلامتی جسمانی و روانی است. بر این اساس تفریحات مورد تأکید اسلام عبارتند از:
مسافرت، ورزش، مطالعه، دید و بازدید. در شعری که به امام علی(ع) نسبت داده شده، حضرت فرمود: برای نیل به تعالی از وطن خود دور شوید و مسافرت کنید که در سفر پنج فایده است: انبساط روح، تأمین معاش، علم آموزی، ادب آموزی و دوستی با خوبان.(3)
پی نوشت ها:
1. بحارالانوار، ج 75، ص 346. 2. همان. 3. محمد تقی فلسفی، جوان، ج 1، ص 447. 
کلمات کلیدی :