سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بشکه های من!!!

ارسال‌کننده : در : 86/9/27 9:56 صبح

یک بشکه گناه، یک بشکه دروغ، یک بشکه تهمت، یک بشکه حرص و طمع، یک بشکه خودخواهی، یک بشکه ریا، یک بشکه غرور، یک بشکه دورویی، یک بشکه اذیت و آزار، یک بشکه غیبت و ....یک بشکه.....و......و.....همه را برداشته و پس از گذر از یک مسیر سخت و رنج آور که همه بعد از توسل به او برایم نائل شد، به آب زلال و پاک و آسمانی سپردم، تا همه ی آنچه را که داشت، در دل خود فرو ببرد و آثارش را تا ابدیت نابود سازد.

و اینک:
یک بشکه صفا، یک صمیمت،یک بشکه اتحاد، یک بشکه دوستی، یک بشکه همدلی با دیگران،  یک بشکه صداقت، یک بشکه خوش رویی، یک بشکه همرنگی، یک بشکه عشق، یک بشکه مهربانی و.....یک بشکه....و....و.....را کوله بار سفرم کرده و ره توشه ی این جاده ی پر پیچ و خم زندگی ام قرار داده ام. آری هم اکنون بشکه ها را با خود آورده ام و می خواهم محتویاتش را با دوستان عزیزی چون شما سهیم کنم.
یا علی...
کلمات کلیدی :