سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

غوغا

ارسال‌کننده : در : 86/11/17 1:0 صبح

یا رفیق!

هر چند عاشقان قدیمی
از روزگار پیشین
                تا حال
از درس و مدرسه
                از قیل و قال
بیزار بوده اند 
اما
اعجاز ما همین است:
ما عشق را به مدرسه بردیم
در امتداد راهرویی کوتاه
در آن کتابخانه ی کوچک
تا باز این کتاب قدیمی را
که از کتابخانه امانت گرفته ایم
- یعنی همین کتاب اشارات را-
                            با هم یکی دو لحظه بخوانیم  

ما بی صدا مطالعه می کردیم
اما کتاب را که ورق می زدیم
تنها
گاهی به هم نگاهی...
ناگاه
       انگشتهای «هیس!»
ما را
از هر طرف نشانه گرفتند

انگار
غوغای چشمهای من و تو
                         سکوت را
در آن کتابخانه رعایت نکرده بود!

                                     قیصر... خدایش بیامرزاد!   
          
کلمات کلیدی :