سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راز...!

ارسال‌کننده : در : 86/11/17 4:0 عصر

یا رفیق!

روباه گفت:... و اما رازی که گفتم خیلی ساده است:جز با چشم دل هیچی را چنان که باید نمی شود دید. نهاد و گوهر را چشم سر نمی بیند.
شازده کوچولو برای آنکه یادش بماند تکرار کرد: نهاد و گوهر را چشم سر نمی بیند.
- ارزش گل تو به قدر عمریست که به پاش صرف کرده ای.
شازده کوچولو برای آنکه یادش بماند تکرار کرد:... به قدر عمریست که به پاش صرف کرده ام.
روباه گفت: آدم ها این حقیقت را فراموش کرده اند اما تو نباید فراموشش کنی. تو تا زنده ای نسبت به آنی که اهلی کرده ای مسئولی. تو مسئول گلتی...
شازده کوچولو برای آنکه یادش بماند تکرار کرد: من مسئول گلمم.
کلمات کلیدی :