سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میشه این هفته تیتر نذارم ؟

ارسال‌کننده : حامد احسان بخش در : 85/10/20 6:51 عصر

 

برای آنکه همیشه برنده باشی باید همیشه درباره راههای پیروزی فکر کنی - وین دایر

 

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار – گاندی

 

بهترین بخش وجود هر فردی را جستجو کن واین را به او بگو . همه ما به چنین محرکی نیازمندیم . هر بار که از کار من ستایش می شود ، فروتن تر می گردم .چون احساس نادیده گرفته شدن یا نا خوشایند بودن نمی کنم.جبران خلیل جبران

 

 
کلمات کلیدی :