سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدام خوک

ارسال‌کننده : حامد احسان بخش در : 85/10/26 10:2 صبح

سایت اینترنتى صوت العراق ماجرای بسیار عجیب مراسم دفن صدام را منتشر کرده که البته در نوع خود باور نکردنی است.
به نوشته «آریا»، این سایت عراقی می نویسد: یک خبرنگار عراقى که درمراسم دفن جسد صدام رئیس جمهور معدوم عراق حضور داشت ، حال و هواى عجیب و مخوف این مراسم را تشریح کرد.
صدام در کنار پسرانش عدى و قصى در روستاى العوجه در تکریت در شمال بغداد به خاک سپرده شد.
به گفته این خبرنگار عراقى ، جسد صدام به محض انتقال به گورستان پسرهایش عدى و قصى ، توسط برى از اهالى روستاى العوجه و برخى از افسران اطلاعاتى ارتش آمریکا در داخل گور نهاده شد.
وى افزود نزدیکان صدام مى خواستند که قبل از گذاشته شدن جسد در گور، جسد اورا ببینند تا مطمئن شوند که آیا جسد متعلق به خود صدام است.
 

وى افزود یکى از نزدیکان صدام کفن را از روى چهره او به کنار زد تا مطمئن شود که جسد متعلق به خود صدام است یا نه ، و با کنار رفتن پارچه کفن از روى صورت او همه حاضران دچارخوف و ترس شدند چرا که صورت صدام مانند چهره یک حیوان وحشى چون خوک صحرایى بود.
وى گفت به چشم خود دیدم که چهره صدام شبیه خوک صحرایى شده بود ( قابل ذکر است که این حیوان وحشى درروستاى العوجه زیاد است واهالى این روستا ازاین حیوان وحشت دارند.)
به گفته این خبرنگار عراقى ، شخصى که کفن را کنار زده بود ، از شدت وحشت و خوف گوشه کفن را به کنارى پرت کرد و با صدایى مملو از وحشت گفت او را دفن کنید ... او را دفن کنید ... و آنجا بود که همه حاضران متوجه شدند که وى چهره اى عجیب یا ترسناک از صدام دیده است براى همین خواستند که صدام هرچه سریعتر دفن شود تا اینکه چشم سایر حاضران به چهره مخوف صدام نیافتد.
به گزارش این خبرنگار عراقى که براى نیروهاى ائتلافى کار مى کند ، بعداز دفن صدام ،
بوى بدى از داخل گور متصاعد شد و طولى نکشید که این بوى بد همه محوطه را فرا گرفت و به دنبال آن برخى از حاضران شروع به ریختن خاک بر روى جسد کردند تا بوى بد به مناطق دیگرسرایت نکند.
به گفته این خبرنگار ، ‌بعد ازاینکه تمام قبر را با خاک پوشاندند ، بوى بد کمترى از قبرصدام متصاعد مى شد ولى این بوى بد کاملا از بین نرفته بود و به همین دلیل نزدیکان او بازهم مقدار دیگرى خاک بر روى قبر صدام ریختند به طورى که سطح قبرصدام به اندازه نیم متر از قبرهاى دیگر بالاترآمد و قبر او به طبقه اى از گل تبدیل شد سپس اطراف قبر را با سنگهاى مرمرپهن پوشاندند تا حتى الامکان از تصاعد بوى بد به خارج از قبر جلوگیرى شود.
این خبرنگار درادامه افزود بعد از پایان دفن صدام و گذاشتن چند سنگ مرمر در اطراف قبراو به سرعت عود و اسفند در محل دود شد و آیاتى از قران کریم پخش شد.
این خبرنگار در پایان صحبتهاى خود گفت وى یک ساعت بعد از پایان مراسم تدفین گورستان صدام را ترک کرد ولى بوى بد وتعفن همچنان در منطقه پخش بود البته نه به شدت زمان دفن صدام.
 خبرش برای چند روز پیشه اما خب وقت نشد زودتر بذارم . با این حال فکر می کنم خبر جالبی باشه .
 کلمات کلیدی :