سفارش تبلیغ
صبا ویژن

حریم چتها

ارسال‌کننده : سایه ساروی در : 87/8/21 12:13 صبح

بحث پیرامون چت بوده ( عطف به پست قبل) و اما اینکه تا چه حد چت جزء رسانه محسوب میشود، از لحاظ آماری  نمیدانم اما مطمئنم که حتما چت جزء یکی از رسانه ها می باشد . نمیخواهم اصلا در قالب آمار و ارقام و الفاظ حرف بزنم. میخواهم با خودمان بی تعارف بوده و سپس بنویسم. 
در دنیای چترها چه خبر است و در  چت ها چی میگذرد؟ در این دنیای مستطیلی علی الظاهر همه چیز موجه، چه خبر می باشد؟
نمیخواهم زیاد سرک کشیده و از بعضی چت ها و  بی پروایی ها در آنها حرف بزنم. و از آن طرف هم قرار نیست تمام چت ها را زیر سئوال برده و به تیغ تهمت برانم . و حتی نمیخواهم پا را فراتر گذارده و از احتمال  س.... در چت ها  حرف بزنم. کمترین حد را در نظر گرفته و  فقط میخواهم بدانم که چه چیزی باعث شده که حریمها در این محیط نادیده گرفته بشود؟ چطور شده که فردی که بقول خودش در بیرون از این محیط امکان ندارد که با نامحرم به این شکل صحبت بکند ، در این محیط به این راحتی بدون رعایت موارد شرعی، با نامحرم بدین گونه برخورد نماید؟ با کدوم مجوز؟ با کدام استناد مذهبی؟  آیا این خود نوعی لذت ناشناخته محسوب نمیشود؟ شاید هم لذت نا خود آگاه !!!!
چه چیزی باعث بروز این حالت در فرد شده که در این محیط ، حریمها را فراموش کرده و پارا از این محدوده  خارج نماید؟
باز هم تاکید میکنم که قرار نیست که تمامی چت ها و چترها به زیر سئوال برده شوند اما همان میزان محدود خلاف هم که هست و از همه قشر هم در آن دیده میشود ، چه چیزی باعث بوجود آمدن و توجیه آن برخورد میشود؟ آیا بسته بودن این محیط و عدم راهیابی غیر، باعث بوجود آمدن این مطلب شده است؟ آیا بعد از بسته بودن محیط، این تسلط  نفس بر رفتار نمیباشد که باب توجیه را باز نموده و در این دنیای مجازی و خصوصا این دنیای چهار گوش بسته ، مجوز برای همه گونه خلاف بوجود می آورد؟
الله اعلم.
کلمات کلیدی :