سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

اسلام چه می گوید؟

ارسال‌کننده : در : 87/8/22 12:59 صبح

این اشکال به مدیر مُحترم وارد است که از عُنوان انگلیسی استفاده کرده اند. در حالی‏که عُنوان "مسائل جنسی" یا چیز‏های دیگر شبیه به آن، هم موضوع موردنظر را دقیق‏تر مُشخص می‏کرد و هم‏این‏که به‏تر بود.

اما این‏که به‏تر یعنی چه، در ادامه مُشخص می شود.

به نظر من اسلام دستور‏العمل کامل و همیشگی برای زندگی است. بنابر‏این برای موضوع مورد بحث هم می‏توان به آن مراجعه کرد.

گزاره‏های دینی در عین این‏که هر‏‏چه را برای زندگی دُنیوی و اُخروی مورد نیاز است، به طور صریح و دقیق بیان کرده‏اند، در عین حال به مسائلی مثل حیا، عفت، ظرفیت، شرایط و غیره نیز توجه داشته  و توجه داده‏اند. مصادیق کلام مشخص است و اگر نباشد هم، در این مطلب گُنجایش بیان آن نیست.

نتیجه این‏که رسانه در جامعه اسلامی، باید از همین دستور العمل در این زمینه استفاده کُند و هر چه را لازم است، با انتخاب شیوه های مُناسب، بیان کند.

البته مُتاسفانه رسانه‏های فعلی، نه کامل و نه دُرُست عمل می‏کُنند و نه بجا و با مُراعات شرایط.
کلمات کلیدی :