سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

نَرَم نونوایی سنگین تَرَم!

ارسال‌کننده : در : 87/12/12 11:0 عصر

سلام دوستان دومینی.اول تبریک به خاطر بازدید دومین بعد هم موضوع نانوایی:
یادمه همین چند هفته پیش بود...رفته بودم(برای دومین بار در عمرم!) نونوایی...
از این نونوایی هایی بود که خیلی مدرنیزه بود بعد معلوم نبود نون لواش رو باید از کجا بگیرم!نون بربری از کجا!نون سنگک از کجا!
هیچی دیگه رفتم جلو دیدیم یه قفسه چوبی دوطبقه اس که روش یه عالمه(فکر کنم 20 تا) نون لواش رو همه.من فکر کردم خب باید از همونجا برداریم دیگه...رفتم خیلی ریلکس شروع کردم به شمردن...یک...دو...سه...چهار...وسط این شمردنم یک صدای نامفهومی شنیدم...متوجه خانومی شدم که زل زدن به من...رو کردم سمتشون و گفت:بله؟...گفت: قابلی نداره ها!...من در یک ثانیه 7 رنگ شدم و گفتم: اوه!مال شماست؟...ببخشید!
به هر حال10 تا لواش را خریداری کرده و بعد:
رفتم وایستادم تو صف نون بربری...یک ربع تو صف بودم بعد رسیدم جلو گفتم:
- آقا یه دونه می خوام...
صداهایی از پشت شنیدم که می گفتم:
خب دخترم چرا تو صف واستادی؟؟
من هم از همه جا بی خبر متوجه شدم یه دونه بدون صفه!
اینم ماجرای نون گرفتن ما!
بهتره من دنبال این جور کارها نرم...
توجیه: آخه من داداش بزرگتر دارم بعد دیگه موقعیتش پیش نیومده بود برم نونوایی مدرنیزه...
کلمات کلیدی :