سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کراوات

ارسال‌کننده : در : 87/12/23 1:0 صبح

نشسته بودیم توی جلسه و سخنران داشت از نفوذ فرهنگ غرب می گفت. از اینکه خیلی از چیزهایی که توی زندگی مان استفاده می کنیم مال ما نیست؛ خیلی از آرم ها و نشانه هایی که شاید حتی معنی اش را هم نمی دانیم توی فرهنگ غرب معنی و مفهوم خاص خودش را دارد و چه بسا حتی معنی هایشان ناجور باشد.
می گفت مثلا همین کراوات. فکر می کنید چیست؟ یک خط از شانه ها رد کنید. خب حالا اگر کراوات بسته باشید می شود چی؟ ها! آفرین! یک صلیب!
کاری ندارم سخنران درست می گفت یا نه؟ اینکه واقعا کراوات نشان و نماد صلیب هست یا نه؛ ولی این را قبول دارم که بدون اینکه بفهمیم، نه تنها انواع و اقسام نمادهای غربی وارد زندگی مان شده است، بلکه خیلی جاها خود فرهنگ غربی هم آمده توی زندگی مان! و نکته ی مهم تر این است که اگر این نمادها و رسم و رسوم ها توی خود غرب معنا و مفهوم پشتش هست، اینجا متأسفانه یک تقلید است، بدون دانستن معنایش؛ و خیلی ها همین تقلید کورکورانه ی بی معنا را چقدر با کلاسی می دانند!
کلمات کلیدی :