سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

پول خیلی خوب است، من دوست دارم

ارسال‌کننده : در : 88/2/4 1:57 صبح

مگر انتخابات دو نوع صندوق دارد؟ مگر می توان فقیر و غنی را از هم سوا کرد؟ مگر ممکن است رای مرفهین بی درد، یا کم درد را، از رای الباقی تمیز داد؟ در ظاهر که نمی توان.
صندوق های پولی!؟
نداریم.
اما این پول لامصب هم آخر کار خودش را بلد است. تا آن لحظه ی واپسین ، حتی تا بعد از پایان وقت قانونی، کار می کند. لقمه ها را حرام می کند. رای ها را خراب می کند. با روح مردم بازی می کند. پیر و جوان، فقیر و پولدار نمی شناسد. ظاهرش زیبا و خواستنی است و باطنش کریه و استحاله گر. چه بزرگانی را که زمین نزده. ما که جای خود داریم...
روز روشن را می توان با پول، در چشم مردم شب جلوه داد. امید را می توان نا امیدی معرفی کرد. پیشرفت را عقب ماندگی، خوبی را بدی ... زود است که می بینیم
نمی گذارند، حیف که نمی گذارند طعم شیرین در کام بماند، چون ابر سیاه آسمان دل ها را تیره و تار می کنند. وقتی که فرصت تنگ است و راه باریک، هر چه بگویی می کنند...
 و پول خیلی خوب است. من خیلی پول را دوست دارم.کلمات کلیدی : پول