سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق مگر چیست؟

ارسال‌کننده : حامد احسان بخش در : 88/4/4 1:37 عصر

می‌گویم عشق یعنی چه؟

می‌گوید عشق یعنی بسیار کسی یا چیزی را دوست داشتن. می‌گوید عشق یعنی محبت شدید قلبی. می‌گوید عشق یعنی تعیین جایگاه ویژه‌ا‌ی در قلبت برای یک نفر. می‌گوید عشق یعنی نوعی احساس عمیق و عاطفه در مورد دیگران.

می‌گویم نفهمیدم. بیشتر توضیح بده.

می‌گوید عشق یعنی اینکه حاضر باشی برای معشوقت، زندگی‌ات را فدا کنی. می‌گوید عشق یعنی اینکه حاضر باشی برای رضایت معشوقت خودت را در معرض خطر قرار دهی. می‌‌گوید عشق یعنی اینکه حاضر باشی برای معشوقت از همه‌ی داشته‌هایت بگذری.

می‌گویم باز هم نفهمیدم.

‌می‌گوید عشق یعنی اینکه وقتی ببینی معشوقت در خطر است دیگر هیچ چیز نبینی. جان و مال و زندگی‌ات را بگذاری تا او را نجات دهی.

می‌گویم خب کمی فهمیدم عشق چیست. ولی نمی‌توانم درکش کنم.

می‌گوید عشق یعنی این و این.

‌می‌گویم یعنی این دو عاشق هم بوده‌اند؟
می‌گوید همان بهتر که نفهمی عشق یعنی چه. آبروی عشق را بردی!

 
کلمات کلیدی : عشق