سفارش تبلیغ
صبا ویژن

راز12

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 8:16 عصر

در «غفلتِ» باغبان ، کلاغ ها در مزرعه باغبانی می کنند.     « دکتر سنگری
کلمات کلیدی :

راز 11

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 8:15 عصر

آدم ها خیلی زود همراهان صمیمی را فراموش می کنند؛ همین که باران بند آمد خیلی ها چترهایشان را جا می گذارند!    « دکتر سنگری »
کلمات کلیدی :

راز 10

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 8:15 عصر

الهی! تا به حال میگفتم « گذشته ها گذشت » ، اکنون می بینم که
گذشته هایم نگذشت بلکه همه در من جمع است. آه، آه، از یوم الجمع...    « آیت ا... حسن زاده آملی »


 
کلمات کلیدی :

راز 9

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 8:10 عصر

قلب، جاده ای است که تنها مسافر آن باید خدا باشد؛
قلبی که با غیر خدا آشناست، کوچه ای بن بست است. (دکتر سنگری)
کلمات کلیدی :

راز 8

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 8:7 عصر

الهی! در بسته نیست، ما دست و پا بسته ایم.      (آیت الله حسن زاده آملی)
کلمات کلیدی :

راز 7

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 8:6 عصر

الهی! همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنکه با تو همنشین است.
کلمات کلیدی :

راز6

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 12:0 صبح

 موفقیت آن است که

پس از آنکه دیگران وا دادند،

تو تسلیم نشوی.

ویلیام فدر
کلمات کلیدی :

راز5

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 12:0 صبح

 

از این آرزو که همیشه بر بلندترین قله بایستیم،

آرزوی والاتری نیز وجود دارد؛

این که از قله پایین بیایی،

و بشریت را، تنها اندکی،

بلندکنی و بالاتر ببری.

هنری ون دایک
کلمات کلیدی :

راز4

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 12:0 صبح

موانع را تنها هنگامی خواهید دید،

که چشم از هدفتان برگیرید.
کلمات کلیدی :

راز3

ارسال‌کننده : در : 86/10/21 12:0 صبح

 

آنان که انجام کاری را غیر ممکن می پندارند،

معمولا با شنیدن خبر انجام آن توسط دیگزان،

یکه خواهند خورد.

 
کلمات کلیدی :

<      1   2   3   4   5   >>   >